Toneelvereniging Steeds Beter

  • home1.jpg
  • foto-kabouters.jpg
  • iedereen-LandVanAndersom.jpg
  • groepsfoto1-kleiner.jpg
  • Het huis van tante Agaat. 131site.jpg
  • home2.jpg
  • groepsfoto-groter.jpeg
  • home3.jpg

Zowel vrijdag- als zaterdagavond en zondagmiddag een volle zaal.

Dank voor uw bezoek, uw enthousiasme, de lach en traan, de lieve en positieve complimenten. Dankzij u was het voor ons als cast een feest, voor u de voorstelling ten tonele te brengen.

Nieuws

Voorjaarsvoorstelling verplaatst naar najaar 2020

Was eerst de wisseling van regisseur de reden onze voorjaarsvoorstellingen te verschuiven, nu speelt het coronavirus ons parten.

Voorjaarsvoorstelling verschoven naar mei

Toneelvereniging Steeds Beter zal haar voorstellingen niet zoals gebruikelijk in maart verzorgen, maar in mei.

Vierklank 13 november 2019 over Mutsen

Zes zussen met verschillende karakters maar met een hechte band.