Toneelvereniging Steeds Beter

  • iedereen-LandVanAndersom.jpg
  • Het huis van tante Agaat. 131site.jpg
  • foto-kabouters.jpg
  • home3.jpg
  • groepsfoto-groter.jpeg
  • home1.jpg
  • groepsfoto1-kleiner.jpg
  • home2.jpg

Was eerst de wisseling van regisseur de reden onze voorjaarsvoorstellingen te verschuiven, nu speelt het coronavirus ons parten.

Het bestuur van Steeds Beter heeft besloten de klucht ‘Ouwe hoeren’ van Gerben Pijl te verzetten naar vrijdagavond 13, zaterdagavond 14 en zondagmiddag 15 november 2020. 

Zoals gebruikelijk zullen de uitvoeringen plaatsvinden in Theater Het Lichtruim, Planetenplein 2 in Bilthoven. De regie blijft in handen van regisseur Dolph Paulsen.
Zorg goed voor uzelf en voor elkaar. Wij zien u graag in november in goede gezondheid!

Nieuws

Voorjaarsvoorstelling verplaatst naar najaar 2020

Was eerst de wisseling van regisseur de reden onze voorjaarsvoorstellingen te verschuiven, nu speelt het coronavirus ons parten.

Voorjaarsvoorstelling verschoven naar mei

Toneelvereniging Steeds Beter zal haar voorstellingen niet zoals gebruikelijk in maart verzorgen, maar in mei.

Vierklank 13 november 2019 over Mutsen

Zes zussen met verschillende karakters maar met een hechte band.