Toneelvereniging Steeds Beter

Leden

Warner Belger
Hilde Bout


Nicole Buijtendijk

Anke van Doleweerd
Secretaris en PR-commissie
Cindy Donselaar
Hans van Doorn
Decorbouw
Hans Frederiks
Voorzitter
Leny Hoep
(niet-spelend lid)
Anneke Iseger
PR-commissie
Dimphia van Maarschalkerweerd
Jan Puik † 
Decorbouw


Tosca van Schalm

Els Verzuu

Hanny Voorma
Schmink & kleding
Martin van Weelden
Decorbouw
Marijke de Wilde-Koning
Penningmeester