Toneelvereniging Steeds Beter

Leden

Warner Belger
Hilde Bout
Anke van Doleweerd
Secretaris en PR-commissie
Cindy Donselaar
Hans van Doorn
Decorbouw
Hans Frederiks

Leny Hoep
(niet-spelend lid)
Anneke Iseger
PR-commissie
Dimphia van Maarschalkerweerd

Nicole Buijtendijk

Jan Puik † 
Decorbouw

Tosca van Schalm

Els Verzuu

Hanny Voorma
Schmink & kleding
Martin van Weelden
Voorzitter en decorbouw
Marijke de Wilde-Koning
Penningmeester