Onze historie

 75 jaar Steeds Beter

Vlak na de oorlog kregen vele bewoners van de vroegere woonbuurt ‘het Jodendom’ een brief in de bus: er zou een nieuwe toneelvereniging worden opgericht en belangstellenden konden hun acteertalent tonen tijdens een eerste bijeenkomst in café De Zilvervos. Na vijf jaar oorlog waarin men ’s avonds de deur niet uit mocht, waren er heel wat kandidaten! Het zaaltje van De Zilvervos zat die avond dan ook vol, vooral met jongeren. Iedereen speelde een stukje voor uit een boekje en oprichter Jo Beckers beoordeelde de spelers. Het gevolg was een groot aantal leden voor de nog op te richten toneelclub.

Hoe de naam ontstond

Er kwam een brief met de vraag een naam voor de nieuwe vereniging te bedenken. Iemand opperde de naam ‘Wij hopen steeds beter’. Omdat het woord ‘hopen’ ook een andere betekenis heeft, werd de naam ingekort tot ‘Steeds Beter’.

75-jaar-steeds-beter

Op 2 januari 1946 werd de vereniging officieel opgericht en sindsdien worden er elk jaar minstens twee uitvoeringen gebracht. De ouderen zullen zich ongetwijfeld een aantal groots opgezette openluchtspelen herinneren, opgevoerd bij natuurbad ‘De Biltse Duinen’.

Het waren coproducties van alle toen bestaande zeven toneelverenigingen, waar duizenden toeschouwers op afkwamen. In 1952 vond vanwege de kosten het laatste openluchtspel plaats.

blogspot-vrienden-van-steedsbeter-de-bilt Nog meer informatie uit een grijs verleden

Van de zeven toneelverenigingen van destijds is Steeds Beter de enige die is overgebleven. Tweemaal per jaar kan het publiek genieten van een toneelstuk, een voor volwassenen en een voor kinderen. Daarnaast voeren we speciale toneelstukken op voor ouderen, bijvoorbeeld in verzorgingshuizen. Ook buiten de gemeentegrenzen heeft Steeds Beter bekendheid gekregen, zo hebben we op de Eenakterfestivals in Baarn en De Meern al vele prijzen gewonnen.
In de afgelopen 70 jaar is een groot aantal mensen lid geweest van Steeds Beter. Soms waren er veel leden, soms wat minder, maar altijd was en is er het enthousiasme en de liefde voor het toneelspel. Dankzij die (oud-)leden – en dankzij u als trouw publiek – bestaat Steeds Beter al 75 jaar!

tekst: Anneke Iseger

Uit de oude doos foto’s