December 2014 hebben wij onder regie van Erica Vorderhake de voorstelling ‘De Rechter en de Linker’ gespeeld. Een ‘blijspel met een dubbele bodem’ vanTon Davids.

 In deze vrolijke thriller breekt Sim Sanders (bijgenaamd de Linker) in bij Esther Smulders, rechter van beroep. Tijdens de inbraak wordt hij gestoord door Esther, die thuiskomt in het gezelschap van de handtastelijke en irritante commissaris van politie Aernoud Persein….
Wij, de spelers, hebben veel lol gehad tijdens de repetities en zeker ook tijdens de voorstellingen. En te horen aan het gelach vanuit de zaal heeft ook het publiek met plezier naar ons gekeken!
Steeds Beter heeft bij deze voorstelling voor het eerst ook met een speciaal productieteam gewerkt. Het grote voordeel hiervan was dat terwijl het productieteam (bestaande uit leden en niet-leden) werkte aan de opbouw van het decor, de spelers zich konden concentreren op de allerlaatste voorbereidingen voor de opvoering. Bedankt, mannen van de productie!

Als een rechter verliefd wordt op een inbreker hebben we een probleem; over liefde, een buikspreekpop, diefstal en beveiliging. De rechter wordt in zijn hemd gezet, door iemand anders: die is ‘linker’.

Bron: uitgeverij

De Rechter en de Linker

De cast van het in maart uitgevoerde toneelstuk ‘Rechter en linker’.

 

Onze vereniging zoekt nog steeds enthousiaste personen die het leuk vinden om onder de regie van een ervaren regisseur regelmatig een rol in te studeren en op de planken te brengen.

Wij spelen vooral blijspelen, kluchten en komische thrillers. De repetities vinden wekelijks plaats op de dinsdagavond in een zaaltje van Het Lichtruim. Ervaring in toneelspel is niet noodzakelijk, maar de regisseur houdt van tevoren wel een kleine auditie. Binnen de toneelvereniging is daarnaast ook een aantal (oudere) leden dat speciaal voor ouderenverenigingen en instellingen eenakters instudeert, het zogenaamde Seniorentoneel. De repetities van dit groepje vinden meestal op donderdagmiddagen plaats. We hebben nu vooral jonge mensen nodig